سیستان ورزش
آخرین خبر :
طراحی سایت و قالب وردپرسطراحی سایت و قالب وردپرس
کد خبر: 1568
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر, ۱۳۹۴ - ۰۰:۵۰
تعداد نظرات: ۰

مقررات و آموزش ضربات مختلف بدمینتون


قرعه کشی: برای شروع بازی داور مسابقه با سکه عمل قرعه کشی را انجام می دهد. نفر برنده قرعه کشی می تواند توپ یا دریافت (زمین) را انتخاب کند. برنده بازی کسی است که دو گیم از سه گیم را ببرد.   امتیازات گیمها: در مردان و زنان ۲۱ پوئن است. در بازیهای یک نفره […]

DSC_0007
قرعه کشی:

برای شروع بازی داور مسابقه با سکه عمل قرعه کشی را انجام می دهد. نفر برنده قرعه کشی می تواند توپ یا دریافت (زمین) را انتخاب کند. برنده بازی کسی است که دو گیم از سه گیم را ببرد.

  امتیازات گیمها:

در مردان و زنان ۲۱ پوئن است. در بازیهای یک نفره و دو نفره مردان و زنان کسی که زودتر به امتیاز ۲۱ برسد برنده گیم محسوب می شود. هر کس ۲ گیم از ۳ گیم را ببرد برنده بازی است.

  یسینیگ چیست؟

اگر امتیاز به ۲۰- ۲۰ رسید کسی که زودتر به امتیاز ۲۰ رسید سؤال می شود که آیا امتیاز اضافه می خواهد یا نه و اگر جواب مثبت باشد بازی به ۲۳ ادامه می یابد و اگر جواب منفی باشد بازی در همان ۲۱ به پایان می رسد. فردی که برنده گیم شد در گیم بعدی اولین سرویس را می زند.
تنها بازیکنی امتیاز کسب می کند که توپ را در زمین بازیکن مقابل بخواباند.

  تعویض زمین:

بازیکنان بایستی در موارد زیر زمین را عوض کنند:
۱-پایان گیم اول
۲-پیش از شروع گیم سوم
۳-در صورت تساوی ۱بر۱ در گیم سوم در پوئن ۱۱ تعویض زمین صورت می گیرد.

  سرویس:

زننده و گیرنده سرویس باید به صورت مورب در داخل محوطه سرویس و بدون تماس با خطوط محوطه سرویس قرار گیرند. از لحظه شروع سرویس تا پایان اجرای ضربه باید قسمتی از هر دو پای بازیکن در حالتی ثابت با زمین تماس داشته باشد. راکت زننده سرویس باید اولین را به پایه (کله) توپ بزند. هنگام برخورد توپ با راکت زننده سرویس تمام توپ باید از کمر سرویس زننده پایینتر باشد. میله راکت زننده سرویس از لحظه زدن ضربه به توپ باید به طرف پایین امتداد داشته باشد به نحوی که تمامی کله راکت از تمامی دست حامل راکت بازیکن پایینتر باشد. هنگام زدن سرویس اگر توپ با راکت زننده سرویس برخورد نکند خطا محسوب می شود زننده سرویس نباید قبل از آمادگی کامل گیرنده سرویس اقدام به زدن سرویس کند در بازیهای یک نفره ریا، تا زمانی که زننده سرویس امتیازی کسب نکند و یا اینکه امتیاز او در آن گیم زوج باشد زننده و گیرنده سرویس باید در زمین سمت راست قرار گیرند و تا زمانی که امتیاز زننده سرویس در آن گیم فرد باشد بازیکنان موظفند در سمت چپ زمین برای زدن سرویس و دریافت اقدام نمایند.
اگر دریافت کننده سرویس مرتکب خطا شد و یا توپ در زمین وی متوقف شود زننده سرویس یک امتیاز کسب می کند و از طرف دیگر زمین اقدام  به زدن سرویس بعدی می کند.
اگر زننده سرویس مرتکب خطایی شود و یا اینکه توپ در زمین وی متوقف شود زننده سرویس حق زدن سرویس را از دست می دهد و آنگاه گیرنده سرویس حق زدن سرویس را به دست می آورد بدون اینکه امتیازی به طرفین داده شود.

  بازیهای دو نفره:

هنگام شروع گیم و هر زمانی که یکی از طرفین حق زدن سرویس را به دست آورد، باید از قسمت راست زمین اقدام به زدن سرویس نماید. فقط سرویس گیرنده حق برگشت سرویس را دارد در صورتی که توپ به همبازی گیرنده سرویس برخورد کند و یا ضربه ای به توپ وارد کند خطا محسوب می شود و در این صورت به زننده سرویس یک امتیاز تعلق می گیرد، به جز اولین سرویس هر تیم که دو بار حق زدن سرویس را دارد. پس از برگشت سرویس توسط دریافت کننده هر یک از بازیکنان می توانند به توپ ضربه بزنند. در زدن سرویس اگر عدد پوئن فرد باشد نفر فردزن از سمت راست اولین سرویس را می زند و اگر پوئن زوج باشد نفر زوج زن در سمت راست اولین سرویس را می زند و نفر بعدی از طرف دیگر اقدام به زدن سرویس می کند. هر یک از بازیکنان برنده گیم، می تواند اولین سرویس گیم بعدی و هر از بازیکنان بازنده گیم نیز می تواند اولین دریافت کننده سرویس گیم بعد باشد. (پس از پایان هر گیم و در شروع گیم بعد می توان جای نفرات را عوض کرد).

  اشتباهات (خطاهای) محوطه سرویس:

۱-اگر بازیکن خارج از نوبت سرویس بزند. ۲-به طور اشتباه از سمت دیگر سرویس زده باشد. ۳-به طور اشتباه در سمت دیگر زمین برای دریافت سرویس ایستاده و سرویس زده باشد. اشتباه محوطه سرویس اگر بعد از زدن سرویس بعدی تشخیص داده شود، نباید اصلاح گردد ولی اگر قبل از زدن سرویس بعدی تشخیص داده شود، اگر هر دو اشتباه کرده باشند به جا داده می شود ولی اگر یکی از طرفین اشتباه کند و رالی به نفع او تمام بشود به جا داده می شود و چنانچه رالی به ضرر او تمام شود اشتباه اصلاح نمی شود.

  خطاهای بازی بدمینتون FAULTS :

موارد زیر خطا محسوب می شود:
۱-اگر سرویس صحیح زده نشود.
۲-اگر توپ در هنگام بازی خارج از محوطه زمین بازی فرود آید.
۳- از داخل بازدید تور عبور کند.
۴-از تور عبور نکند. (قبل از عبور از تور بیافتد.)
۵-به سقف یا دیوارهای دور زمین برخورد کند.
۶-به بدن یا لباس بازیکن برخورد کند و یا در اطراف زمین به هر شیء یا فردی تماس پیدا کند.
۷-اگر به توپ در زمین حریف ضربه زده شود.
۸-برخورد لباس ویل راکت به تور و نگهدارنده های او (پایه)
۹-زمانی که توپ در حال عبور از بالای تور است مانع ضربه زدن حریف شود.
۱۰-در طول بازی بازیکن به طور عمده متمرکز حریف خود را بهم بزند. (مثل ایجاد سر و صدا و حرکات غیر عادی و خصمانه)
۱۱-در حین بازی، گرفتن توپ با راکت و با کمی مکث به آن ضربه زده شود. (حمل شود)
۱۲-توسط بازیکن دو بار ضربه زده شود.

  مواردی که به جا داده می شود:

۱-برای هر اتفاق پیش بینی نشده یا تصادفی به جا داده می شود.
۲- به جز زمان سرویس اگر توپ روی تور و یا بعد از عبور از آن در زمین حریف داخل مشبکهای تور گیر کند به جا داده می شود
۳- اگر زننده و گیرنده سرویس هر دو به طور همزمان هنگام سرویس مرتکب خطا شوند به جا داده می شود.
۴- اگر زننده سرویس قبل از اینکه گیرنده سرویس آماده دریافت باشد اقدام به زدن سرویس نماید به جا داده می شود
۵- اگر در جریان بازی توپ خورد شود و یا کله توپ از آن جدا شود به جا داده می شود.
۶- اگر داور خط ورود توپ را ندیده باشد و نتواند تصمیم بگیرد به جا داده می شود.
در هر یک از موارد بالا که به جا داده شد، بازی بدون اضافه نمودن امتیاز ادامه می یابد و بازیکنی که زننده سرویس بود دوباره سرویس می زند. وقت استراحت بین دو گیم اول و دوم حداکثر ۹۰ ثانیه است و بین گیم دوم و سوم حداکثر ۵ دقیقه است. بازیکن بدون اجازه داور حق ترک زمین را ندارد به جز در ۵ دقیقه استراحت بین گیم دوم و سوم. در حین انجام رالی مربی حق راهنمایی بازیکن خود را ندارد و فقط در زمان استراحت ۹۰ ثانیه و ۵ دقیقه می تواند بازیکن خود را راهنمایی کند. در بدمینتون چیزی به نام تایم اوت وجود ندارد و فقط بازیکن می تواند با اجازه داور آب بخورد یا حوله بگیرد. تعداد داور در بازیهای رسمی و بین المللی ۱۳ نفر هستند ولی می توان با ۳ داور بازی را برگزار کرد. در بدمینتون بازیکنان متخلف با کارتهای زرد و قرمز و مشکی جریمه می شوند. اگر بازیکنی رفتار غیر ورزشی انجام دهد با تذکر و کارت زرد همراه می شود و اگر بر آن کار اصرار ورزد با کارت قرمز جریمه می شود. بدین صورت که اگر صاحب سرویس باشد، سرویس را به بازیکن مقابل می دهند و اگر دریافت کننده باشد، یک امتیاز به بازیکن مقابل می دهند. اگر چنانچه بازیکن بر یک رفتار زشت و غیر ورزشی اصرار ورزد و کارت قرمز بگیرد و مجدد آن کار را انجام دهد داور، سرداور مسابقه را مطلع می کند و سرداور با کارت مشکی آن بازیکن را اخراج می کند.

  تعداد بازیکنان هر تیم در آموزشگاهها:

در ابتدایی ۵ نفر و در راهنمایی و متوسطه هر تیم ۷ نفرند. در مسابقه بین دو تیم در ابتدایی دو بازی یک نفره و یک بازی دو نفره و دو بازی یک نفره در آخر و در راهنمایی و متوسطه دو بازی یک نفره و دو بازی دو نفره و یک بازی یک نفره در آخر انجام می شود.

انیمیشن آموزشی بدمینتون(آموزش ضربات مختلف در بدمینتون)

Backhand Serve


Forehand Underhand Defense


Backhand Underhand Defense


Forehand Overhead


Backhand Overhead


Forehand Overhead – jump shot


Overhead Drop Shot – with no jump

    تاس (کلیر) فورهند و انواع آن

 

روش آموزش

  

  ۱-مفاهیم حمله ای و دفاعی را توضیح دهید و کاربرد زمانی و مکانی را در حد مناسب تشریح نمایید.

۲-بر مفهوم پیش بینی تأکید و به نوآموزان کمک کنید تا مشکلاتشان در این زمینه کمتر شود تا بتوانند به موقع راکت را به شاتل اصابت دهند.

۳-با بهره گیری از کارهای گروهی و مشارکت هنرجویان در آموزش، فرصت مناسب و لازم را برای پیشرفت فراهم آورید.

۴-تفاوت تاس دفاعی و حمله ای به طور عملی نمایش دهید و ویژگی های هر کدام را عملا برای نوآموزان قابل فهم سازید و زاویه برخورد راکت و شاتل را برای زذن هر کدام، کاملا تشریح کرده و نمایش دهید.

۵-بازخوردهای آموزشی را بلافاصله پس از اجرای حرکت به هنرجویان ارائه دهید و ضمن شناسایی اشکالات احتمالی با انجام تمرینات مناسب به رفع آن ها اقدام نمایید

نمونه ی تمرینات(دفاعی و حمله ای)

۱-به شاتل آویزان شده ضربات تاس دفاعی و حمله ای با رعایت زاویه ی درست برخورد راکت و شاتل زده شود.

۲-فراگیران دو به دو روبروی هم، یکی سرویس بلند و دیگری ضربه تاس می زند.

۳-فراگیران مانند تمرین (۲) فقط تاس دفاعی بزنند.

۴-فراگیران مانند تمرین (۲) فقط تاس حمله ای بزنند.

۵-فراگیران یک تاس حمله ای و یک تاس دفاعی یک در میان بزنند.

۶-پس از اطمینان از پیشرفت فراگیران در تمرینات فوق، محل اصلی فرود شاتل ضربه ی تاس در زمین بدمینتون مشخص شود تا ممکن بعد ضربات به محل مذکور هدایت شوند.

۷-هنرجویان به گروههای ۴ یا ۵ یا ۶ نفری تقسیم شوند. و هر گروه رو بروی هم تاس بزنند. هر نفر پس از ضربه زدن به انتهای گروه خود برود.

۸-ضربات تاس به صورت مستقیم و مورب زده شود.

۹-فراگیران در چهار گروه رو به روی هم قرار گیرند. هر نفری که ضربه تاس می زند به انتهای گروه مقابل خود برود. هر دو گروه یک شاتل دارند.

۱۰-هریک از فراگیران ، به طور انفرادی، شاتل را با دست یا با راکت به بالا پرتاب می کند و سپس ضربه تاس می زند. 

فعالیتهای تکمیلی

نوآموزان دوبه دو در زمین والیبال و یا در زمین بدمینتون و … در مقابل هم قرار می گیرند و با ضربه ی تاس شاتل را به سوی هم می زنند؛ شاتل باید به پشت خط و ۳/۱ عقب زمین حرکت کند. اگر قبل از آن فرود بیاید یک امتیاز منفی داده میشود. گروهی که امتیاز منفی کمتری داشته باشند ، برنده اعلام می گردد.

 


  • رسانه نی زار

    • بخش ورزشی
    • بخش فرهنگی
    • بخش سیاسی